A érzékenyítés szó jelentése - Mit jelent az érzékenyítés?

Érzékenyítés, mit jelent?

Érzékenyítés – Mit jelent?

Az érzékenyítés szónak korábban csak egy jelentése volt, és az nem tartozott sem a nevelés, sem a gyermeknevelés, sem a pszichológia, sem a szociológia tárgykörébe.

Az érzékenyítés szónak korábban csak egy jelentése volt, és az nem tartozott sem a nevelés, sem a gyermeknevelés, sem a pszichológia, sem a szociológia tárgykörébe.

1. jelentés: Valamit könnyebben sérülővé tesz, tehát kisebb behatás is nagyobb reakciót okoz miatta. Például a hideg érzékenyíti a fogat, emiatt ha valaki a száján veszi a levegőt nagy hidegben, akkor érzékenyítés mehet a vége.

2. jelentés: A nevelés tárgykörében az érzékenyítés viszonylag nem régi kifejezés. Egy vagy több technikát jelent abból a célból, hogy valaki számára tolerálható (vagy elfogadható) legyen másvalakinek a szokásostól való eltérése.

Érzékenyítés – példák

Például gyerekkorban óvodában vagy iskolában, esetleg később munkahelyen olyan nézőpontok oktatása a gyerekeknek vagy felnőtteknek, vagy olyan gyakorlatok végzése, melyek hatására természetesnek találja, hogy vannak körülötte mozgássérültek, akik emberiességi, lelki szempontból nem különböznek ép társaiktól, azonban a testüknek van valamilyen hiánya vagy deformációja.

Az ilyen oktatás, vagy gyakorlat magában foglalja a megértés növelését, és azt is, hogy a testi különbségek róhatnak a körülöttük élőkre is többlet feladatokat. Például megfelelő feljárók építése, vagy személyes figyelmesség annak érdekében, hogy a másik közlekedni tudjon ott, ahol egyedül nem tudna.

Az érzékenyítés csoport szinten csökkenti a kiközösítést, és növeli a befogadást. A fenti példa mellett számos más okból is szükség lehet érzékenyítésre. Például különböző bőrszín miatti kirekesztés megszüntetésére. Esetleg más filozófiájú vagy vallású népcsoport beillesztésére a társadalomba. Ez utóbbi esetben a többség megtanulja elfogadni a kisebbség eltérő szokásrendszerét anélkül, hogy fel kellene adnia saját szokásait vagy filozófiáját.

Érzékenyítést többnyire pedagógusok, óvodapedagógusok, tanárok, tanítók, iskolapszichológusok, trénerek végeznek abból a célból, hogy nőjön a közösségen belüli elfogadás.

Eredet

[ ősmagyar: ar, er, iri (ér) < dravida: ver (gyökér) ] ( wikiszotar.hu )

Érzékenyítés helyett

Egy többnyire toleráns, humánus társadalomban nem lenne szükség ilyen mesterséges technikákra. Ha családok úgy nevelnek gyerekeket, hogy megtanítják őket az egyetemes emberi jogokra, vagy ha az iskolarendszerben általánosan létezne képzés, ami (egyebek mellett) megtanítaná már gyerekkorban, hogy az emberek egyforma jogokkal születnek bőrszíntől, származástól, családi helyzetüktől függetlenül.

Az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata alkalmas közös nevező lehetne ebből a célból, azonban sok országban nem tartják be, még ha be is emelik alapvető törvényeikbe annak szellemét.

Iskolai elfogadás program
Iskolai Elfogadás Program

A szerzőről

1 thought on “Érzékenyítés – Mit jelent?

Comments are closed.

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák