Ken Robinson - Az iskola megöli a kreativitást

Ken Robinson - Az iskola megöli a kreativitást

Ken Robinson – Ilyen iskolája lehetne a gyerekednek

2020. augusztusban távozott Ken Robinson, az emberséges oktatás modern képviselője, aki szerint a mai oktatás megöli a kreativitást.

2020. augusztusban végleg távozott Ken Robinson, az emberséges oktatás modern képviselője. Ez nagy veszteség azoknak, akik hisznek abban, hogy lehetséges olyan iskola megalkotása, amely a gyerek természetes megismerési vágyára alapoz, nem pedig ő ellenében oktatja.

Robinson úgy találta, hogy ahhoz, hogy az oktatás betölthesse küldetését, három ponton kell fejleszteni.

  1. Az iskolának figyelembe kellene vennie a diákok különbözőségét. A tantervnek támogatnia kellene azt, hogy a diákok nem egyformán tanulnak. Ezt a különbséget tisztelni és támogatni kellene az egyes diákok tanítása során.
  2. A tanítást a diákok kíváncsiságára kell alapozni, és ezt szolgálni kreatív technikákkal. Ehhez magas színvonalú tanárképzés és a tanárok továbbfejlesztés is szükséges.
  3. A kreativitás ösztönzésére kell koncentrálni. Ehhez elő kell segíteni alternatív didaktikai folyamatok kifejlesztését, és kerülni kell a szabványos teszteket. tesztekre helyezi a hangsúlyt.

Ken Robinson az oktatás irányának meghatározását az adott iskolákra és tanárokra bízta volna. Szerinte fel kell fogni, hogy a tanulási folyamat és így az oktatás természetes, nem pedig mechanikus rendszer. Ezen a különbségen múlik az oktatás sikere.

Szerinte az iskolának „parancsoló és ellenőrző” szerep helyett támogató, segítő légkört kellene biztosítania a diákok számára.

Elavult megközelítés: Tantárgyak

Bátran nekiment az iskolák jelenleg is érvényes tantárgyi rendszerének, ami alapvetően az ipari forradalom idejéből származik. Ennek a célja az volt, hogy munkásokkal lássa el az üzemeket, másrészt pedig bizonyos diákokat egyetemekre juttasson be.

Rávilágított arra, hogy miközben ma még senki sem tudja megmondani, hogy milyen kompetenciákra lesz szükség néhány évtized múlva, még mindig a hagyományos módon és ugyanazon alapelvek szerint összeállított tudásanyagot táplálunk diákjainkba. Közben többnyire figyelmen kívül hagyjuk egyéniségüket, és azt, hogy semmi sem indokolja, hogy minden diáknak hasonló kompetenciákkal kellene bírnia.

Ken Robinson szerint hiba, hogy a mai oktatás arra készet minden résztvevőt, hogy minél több fiatal vegyen részt felsőfokú oktatásban. Ez csak elértékteleníti a felsőoktatást.

Ahogy Robinson a TED konferencián mondta:

„Ha belegondolnak, az idei elsősök 2065-ben mennek majd nyugdíjba. Senkinek sincs fogalma arról, hogy néz majd ki a világ öt év múlva.”

(TED: Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn konferenciák.)

Az iskola megöli a kreativitást?

A következő videóban Ken Robinson a TED konferencián beszél arról, hogy az iskola megöli kreativitást.

Az ő elvei és hagyatéka megoldás lehetne arra a problémára, amiről szociológusok már „társalognak” egy ideje. Ez pedig az, hogy a robot és számítástechnika olyan szintet ért el, hogy itt az ideje újfajta célt találni igen sok embernek. Ez pedig szintén nem lehet sablonos, mindenki számára egyforma. Az ilyen célok, mindenki saját személyiségéből következhetnek. Miért ne élhetnék meg az emberek saját kreativitásukat például a rájuk jellemző művészetekben?

A szerzőről

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák