A szülők 5 típusa és a nevelési probléma

A szülők 5 típusa és a nevelési probléma

A szülők 5 típusa és a nevelési probléma

Pedagógusok és ismerősök néha felteszik a kérdést, hogyan segíthetnék annak egy gyerek szüleinek, akik nem ismernek fel egy problémát? Az is előfordul, hogy a szülők látják a nevelési nehézséget, de nem akarnak vele foglalkozni. Hogyan segíthetünk nekik?

Mit kíván egy szülő a gyerekének! Valószínűleg szeretné, hogy sikeres, boldog felnőtté váljon. Ezek távlati célok. Talán az is fontos számára, hogy már iskolás éveiben is jól érezze magát, kibontakoztassa tehetségét, társai, tanítója és tanárai pedig megbecsüljék őt. Sok jóravaló szülő kíván ilyesmit a gyerekének.

Az, hogy általában mit kíván a szülő a gyerekének, és az, hogy éppen most hogyan viselkedik vele, nem feltétlen hasonló, mert erősen függ a napi helyzettől. Ha a gyerek nem valami példamutató viselkedést mutatott ma a suliban, vagy ha magának a felnőttnek volt valamiért nehéz napja, akkor nem valószínű, hogy a gyereknevelés távlati céljai vezérlik a felnőtt viselkedését. Előfordul, hogy egy fáradt szülő rövid távon csak csöndet szeretne maga körül, amikor hazaért, és már kész is a konfliktus helyzet, ha a gyerek hangosan hallgatja a zenét.

Nem nőtt még fel gyerek a szülővel való nézeteltérés nélkül, és abban sincs meglepő, ha a nézeteltérések néha konfliktussá erősödnek. Jó szándék mellett ezeket a helyzeteket is megoldja a szülő és a gyerek. Vannak azonban ismétlődő vagy hosszan tartó nevelési nehézségek, melyek megoldása nélkül állandóan csak „áll a bál” a családban. Ezek néha csak generációs és kulturális különbségekből, máskor az eltérő személyiségek összeütközéséből adódnak.

Külső nézőpontból könnyebb tisztán látni helyzeteket. Ezért ha ismerjük a másik család gondjait, akkor lehet valami elképzelésünk nevelési problémáik megoldására. Bár sokan úgy vélik, hogy nem illik beavatkozni mások családi ügyeibe, ennek ellenére néha jót tehet. Egy jókor jött tanács megmenthet egy párkapcsolatot, házasságot. Ugyanígy a gyermeknevelésről is beszélhetünk rokon családokkal vagy szomszédokkal, ha legalább beszélő viszonyban vagyunk velük.

 

A nevelési probléma és a szülő


Ahhoz, hogy egyáltalán legyen módunk segíteni valakinek, ahhoz legalább egy kicsit neki is látnia kell a problémát, de ez önmagában nem elég.

A problémák megoldásához való hozzáállás szerint a szülők öt típusa különböztethető meg. Ahogyan bármilyen más problémához, a szülő a gyermeknevelés megoldandó feladataihoz is sokféleképpen állhat hozzá, de szedjük most ezeket csak öt csoportba. Nem az összes, de néhány tipikus szülői hozzáállás a gyerek nevelésének problémájával kapcsolatban:

1. Nekilát a probléma megoldásának és egyedül vagy segítséggel, de megoldja.
2. Szeretné vagy el is határozza, hogy megoldja a problémát, de halogatja.
3. Nem gondolja, hogy neki kell azt megoldania.
4. Érzi a probléma súlyát, de nem törődik vele.
5. Fel sem fogja, hogy baj van.

Bármilyen segítség vagy új ismeret leginkább annak a szülőnek lesz hasznos, aki szembe tud nézni azzal, hogy van valami olyan probléma a gyerekkel, ami visszatérően nehézség számára és környezete számára. Az olyan szülővel is törődni kell, aki az első két csoportba tartozik, de hatékonyabb és hamarabb vezet eredményre, amikor az utolsó két típusú hozzáállást mutató szülőknek segítünk nevelési nehézségek leküzdésében.

Egyébként, mi is az a nevelési nehézség?
Bármilyen helyzet, állapot, szituáció, ami nem támogatja a nevelés célját, hanem inkább szembe megy azzal, így tehát nem előre mozdítja a gyereket személyisége és tehetsége kibontakozásában, fejlődésében, hanem hátráltatja vagy visszamozdítja őt.

Bármilyen helyzet, állapot, szituáció, ami nem támogatja a nevelés célját, hanem inkább szembe megy azzal, így tehát nem előre mozdítja a gyereket személyisége és tehetsége kibontakozásában, fejlődésében, hanem hátráltatja vagy visszamozdítja őt.

Nem csak szülő, hanem tanító, tanár vagy óvónő is segítségre szorulhat, de rájuk is igaz a fenti ötös.

 

Hogyan segítünk a szülőknek?


Ha Ön pedagógus, szülő, vagy akár csak egy barát, nem árt tudnia, hogy milyen eséllyel, de leginkább milyen technikával segíthet a környezetében egy szülőnek.

Az 1-es típussal nem sok dolgunk van, a legtöbb problémát egyedül kezeli, de szívesen elfogad segítséget. A többi típusnál azon kell igyekeznünk, hogy egy típussal feljebb juttassuk legalább az adott szülő-gyermek problémával kapcsolatban.

Végül is mit jelentenek ezek a típusok? A szülők azon képességét, hogy mennyire képesek felismerni helyzetekben rejlő veszélyeket, és mennyire hajlandók nekilátni és sikeresen befejezni a problémák megoldását.

 

Példa a szülők segítésére

5. típus

Amikor az ismerős családban anya és apa nem veszik észre, hogy a gyerekük agresszívabb lett (5. típus). Tegyük fel, mi a saját gyerekünktől tudunk róla, hogy a szomszéd gyerek rendszeresen élethű, agresszív kommandós játékprogrammal játszik. Sejthetjük, hogy ekkor az agresszivitása forrása ez, nem pedig a szülők otromba viselkedése. Ilyenkor nem túl nehéz felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a valóságosnak tűnő, de véres játékprogramok mértéktelen használata „ál-valóságot” hoz létre a gyerekük számára.

4. típus

Elképzelhető, hogy gondos figyelmeztetésünkre a szülők akcióba lendülnek és tesznek valamit a brutális szoftverek használatának csökkentésére, de az is lehet, hogy legyintenek rá, tehát megmaradnak a 4. típusnál (érzi a probléma súlyát, de nem törődik vele).

3. típus

A 4. típusú szülőt azzal mozdíthatjuk tovább, ha addig részletezzük számára a helyzetben rejlő veszélyt, amíg fel nem fogja, hogy az a veszély hogyan lehet káros a gyerekére. Amikor ezt elértük, akkor már a 3. típusba mozdult át.
Példánkban ez azt jelentené, hogy elmagyaráznánk a szülőknek, hogy a durva játékprogram mértéktelen használata oda vezet, hogy a kölyök végül „átemel” több-kevesebb agressziót a játékprogram álomvilágából a valós életbe. Ez sok konfliktus forrása lehet, mert míg a játékprogram egyszerűen újraindítható, addig a valós életben a környezet nem díjazza ha valaki agyba-főbe ver valakit.

Gyakori, hogy az előző technikával a szülő már eljut a 2. típusba, de még csak a harmadikig jutott, akkor onnan könnyű feljebb mozdítani. Ehhez csak annyit kell kérdezni tőle, hogy „szerinted van másvalaki, aki nálad elszántabban szeretné megmenteni ettől a gyerekedet?”
„Mert ha nincs, akkor elég naiv dolog másra várni.”

2. típus

Ha mindezek után még halogatja a nevelési nehézség megoldását, akkor azt hihetnénk, hogy a további rábeszélés a megoldás, de van jobb. Ilyenkor azt kell megkérdezni tőle, hogy ezzel a nevelési problémával kapcsolatban mi az, amihez kevésnek érzi a tudását vagy az erejét. Ezután abban kell neki információt adni, s abban kell segíteni, amit válaszolt.

 

Az alkalmi „ötös”


A szülők nem minden problémához állnak hozzá ugyanazzal a szándékkal. Van amit felismernek, van amire más hívja fel a figyelmüket. Van olyan helyzet, amit tényleg kezelnek, míg másokat csak halogatnak. Apa és Anya időben és témánként is igen eltérő típusba kerülhetnek. Vannak persze olyan szülők is, akik nem tudják megkülönböztetni, hogy vannak jelentéktelen gondok és léteznek sürgősen kezelendő problémák. Számukra minden egyformának tűnik és mindent hasonlóan kezelnek vagy nem kezelnek.

Az öt típus tehát nem jelenti azt, hogy egy szülő mindig ilyen vagy olyan. Bizonyos helyzetekben szembenéz a problémával és megoldja, máskor viszont nem is veszi észre a veszélyt, vagy nem gondolja, hogy tennie kellene valamit a megoldás érdekében.
Minden általánosítás „sántít”. Ezért Ön jól teszi, ha nem skatulyáz be senkit véglegesen ilyen vagy olyan szülőnek. Sokat segíthet azzal ismerőseinek, rokonainak, ha észreveszi, hogy nem látnak valamit, amiben a gyereke sürgős segítségre szorul.

Mivel a gyermeknevelést sokan olyan kényes témának gondolják, hogy nem tűrnek semmilyen beleszólást, ezért bármilyen tanácsot adunk valakinek, csak addig menjünk, ameddig a másik jól érzi magát a beszélgetésben. Tapasztalni fogja, hogy lesznek szülők, akik segítségnek veszik majd a meglátásait, mások viszont elutasítják a beavatkozást. Ez utóbbiakkal is legyen nagyon megértő, hogy fennmaradjon a jó viszony, amire nagy szükség lesz akkor, amikor viszont tényleg Önhöz fordulhatnak, amikor ők érzik majd ennek szükségét.

Miért jó, ha ön tud erről az öt típusról? Nem csak arra, hogy másoknak segítsen. Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor valamelyik helyet elfoglalja ezen az ötös skálán a saját lánya, fia nevelésével kapcsolatban. Elegendő csak átfutnia a skálát és megtalálja majd rajta saját elhelyezkedését. Ez pedig arra serkentheti, hogy eljusson a skála tetejére, és itt nekilásson a probléma megoldásának.

Társadalmi célú hirdetés

A szerzőről

Vélemény, hozzászólás?

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák