A gyermeknevelés szó jelentése

A gyermeknevelés szó jelentése

Gyermeknevelés

Egy gyermek vagy fiatal személy testi, lelki, szellemi, jellembeli fejlődésének, önállósága kialakulásának segítése, irányítása leginkább tudatos tevékenységgel.

A gyermeknevelés szó jelentése

Egy gyermek vagy fiatal személy testi, lelki, szellemi, jellembeli fejlődésének, önállósága kialakulásának segítése, irányítása leginkább tudatos tevékenységgel, valamint példamutatással azért, hogy a gyerek a nevelő személy (szülő, pedagógus, stb.) hozzájárulásával és hatására elérjen valamilyen konkrét célt.

A gyermeknevelés általános célja elvek és módszerek segítségével létrehozni vagy növelni, egy gyermek jellemének, etikai-erkölcsi érzékének, önállóságának növekedését, hogy egyre inkább képes legyen tudatos döntéseket hozni, megtapasztalni döntései következményeit, felelősséget vállalni a tetteiért, és kamatoztatni képességeit és tudását közösség(ek) részeként és érdekében.

A gyermeknevelés konkrét célját különböző korok, társadalmi viszonyok, családi kapcsolatok és tapasztalatok, csoportos és egyéni lehetőségek és képességek eltérő módon befolyásolják. Mindezek hatással vannak arra a fontos dologra is, hogy a gyermek maga mennyire szólhat bele a neveléssel elérendő cél kialakításába.

A gyermeknevelés eszköztárát és módszereit befolyásolja, hogy a cél rövid- vagy hosszútávú, valamint az, hogy azzal milyen konkrét testi, lelki, szellemi, jellembeli állapot, esetleg társadalmi helyzet, illetve társas vagy csoportviszonyok elérése a cél.
A gyermeknevelés irányulhat egy vagy több gyerek nevelésére, ami önmagában még nem határozza meg azt, hogy több gyermek nevelése esetén van-e különbség abban, hogy a gyerekekkel külön-külön mi a nevelés célja.
A hatékony gyermeknevelés alapja a gyermek megértése és az ismeretek olyan átadása, hogy azokat a gyerek, mint igazságokat megfigyelhesse, jól megérthesse és gyakorolva tudatosíthassa, elmélyíthesse. Az ilyen gyermeknevelés együttműködésen keresztül megy végbe.

A gyermeknevelés szó eredete:

- gyermek < gyerek < ómagyar: gyermek < ősmagyar: germuke (gyerek) < sumér: ger-mu (gyermek) < ger (nemz, teremt) + mu (meg) = megteremt
- nevelés: nevel < nő (ige) + v (kötőhang) + el (igeképző)
Szólj hozzá!

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák