Mit jelent az integrált oktatás? - A Gyermeknevelés Szótár bejegyzése

Mit jelent az integrált oktatás? - A Gyermeknevelés Szótár bejegyzése

Integrált oktatás – Mit jelent?

Az integrált oktatás azt jelenti, hogy az iskolai órákon, és foglalkozásokon sajátos nevelési igényű gyermekek együtt tanulnak más társaikkal.

Az integrált oktatás azt jelenti, hogy az iskolai tanórákon együtt tanulnak sajátos nevelési igényű gyermekek más társaikkal, és az órákon kívül is együtt nevelkednek az iskolában. Ennek érdekében az iskola ugyanúgy befogadja a különleges szükségletű, sajátos nevelési igény (SNI) gyereket, ahogyan más gyermekeket. Valódi integrált nevelés és oktatás akkor jön létre, ha az intézmény pedagógusai, a szülők és a diákok tudásuk és képességeik szintjének megfelelő mértékben egyaránt felelősséget vállalnak az ilyen rendszerű oktatásért. Ebbe beleértjük az ilyen intézményekben való nevelés és nevelkedés előnyeit és nehézségeit is.

Az integrált oktatás kifejezés szavainak jelentése és eredete

integrál

Rendszerbe beépít; egy kisebb, addig különálló részt egy rendszerbe illeszt.
Eredet [integrál < latin: integrare (kiegészíteni) < integer (egész, érintetlen) < in- (nem; előtag) + tango (érint) < szanszkrit: tunga (ütődés)]

oktatás

  1. Tudás átadása, amikor elméleti és gyakorlati működőképes ismereteket tanítanak meg egy személynek vagy csoportnak.
  2. A tudás átadásának rendszere és szervezetei, amelyek a korábbi generációk által felhalmozott működő ismereteket adják át a következő generációnak szervezett formában.
  3. Szervezett képzés; hasznosnak vélt adatok átadása csoportos keretek között.
    Eredet [oktatás < oktat + -ás (főnévképző)]
    Forrás: wikiszotar.hu

Kiegészítés

Az oktatáselmélet az integráció mértékétől függően megkülönböztet egymástól többféle szintet. Például részleges integráció és teljes integráció. Az igazi együttnevelés teljes integráció során jöhet létre, amikor valamiben elmaradt (,bizonyos nézőpontok szerint fogyatékosnak tekintett) gyerekek az óvodában vagy iskolában minden idejüket együtt töltik a többi tanulóval.

Az integrált oktatás legelőnyösebb oldala az, hogy ha gyermekkorban nincs elkülönülés, akkor felnőtt korban is természetes egymás elfogadása. Pontosabban fogalmazva, fel sem merül a diszkrimináció impulzusa. A sajátos nevelésű igényű gyerekek pedig inger gazdag, kihívásokkal telibb környezetben több teret kapnak fejlődésükhöz, mintha oktatásuk, nevelésük külön történt volna.

Az integrált oktatás hívei hangsúlyozni szokták a tolerancia növekedését. A tolerancia viszont egy árnyalattal alacsonyabb szint, mint az elfogadás. Van különbség aközött, hogy valaki tolerálja a másvalakivel fennálló különbséget és aközött, hogy fel sem merül benne az elutasítás lehetősége. Ez utóbbi esetben nem kell fenntartania valamiféle „nem elkülönülést”, hanem olyannak fogadja el a másikat, amilyen.

A szerzőről

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák