A megfelelés szó jelentése a gyermeknevelés szótárban

A megfelelés szó jelentése a gyermeknevelés szótárban

Megfelelés

A MEGFELELÉS szó jelentése a gyermeknevelés szótárban – Az a tény, hogy valaki, valami megfelel valakinek, valaminek, valamely kívánalomnak, követelmény…

A megfelelés szó jelentése

Az a tény, hogy valaki, valami megfelel valakinek, valaminek, valamely kívánalomnak, követelménynek. Valaminek vagy valamire való alkalmasság.

Példa mondat (1): A gyermeket hajtotta a megfelelés vágya, ezért félretette saját célját.

Példa mondat (2): A megfelelés kedvéért felporszívózta a szobát.

A megfelelés szó eredete

meg: [ómagyar: meg < ősmagyar: mög (meg) < dravida: mokk, bokk (meg, és)]
felel: [ősmagyar: felel (felez) < fél (számnév) < + -el (igeképző)]

A megfelelés kényszere

A megfelelés akkor kényszeres, ha valaki túlzó mértékben, magára nézve károsan alárendeli magát másoknak vagy dolgoknak úgy, hogy igyekszik mindenben követni vagy teljesíteni ezen külső tényezők elvárásait.

Gyermeknevelés és megfelelés

Természetes dolog, hogy emberek között vannak elvárások, amiknek megfelelünk és vannak elvárásaink, melyeknek mások megfelelnek. Így van ez a gyerekekkel is. Amikor azonban a gyerek számára túl sok, esetleg erejét, képességeit, lehetőségeit meghaladó elvárást fogalmaznak meg, akkor olyan választás elé állítják, amelyben nincs számára helyes döntés.

Ha ugyanis ilyen helyzetben mégis megpróbál megfelelni a szülő vagy pedagógus elvárásainak, akkor fel kell adnia a helyzetről alkotott korábbi saját álláspontját, nézőpontját, tehát felad egy darabot saját személyiségéből. Ellenkező esetben, amikor nem próbálna megfelelni a környezet elvárásainak, akkor azzal együtt járhat számára az attól való félelem, hogy elveszíti szülők vagy tanárok szeretetét vagy akár fel is kelti haragjukat.

Ha a gyereknek állandóan mások elvárásainak kell megfelelnie, akkor lecsökken az az elképzelése, hogy számít az ő szava, csökken döntési képessége, és erejét veszítheti önálló döntéseken alapuló cselekvése is. Végül elveszíti saját céljait, melyek helyébe céltalanság vagy mások által rákényszerített célok lépnek. Ha a gyereket hosszú ideig kényszeres megfelelésre késztetik, akkor kárt szenvedhet saját motivációja.

Mindezzel szemben azonban az is hiba volna, ha a felnőttek semmilyen elvárást nem fogalmaznának meg a gyerek számára, mert vannak szabályok, amelyek fenntartanak közösségeket azáltal, hogy nem csak egy emberre vonatkoznak, hanem mindenkire.

(A szó eredetéért köszönet a wikiszótárnak.)

A szerzőről

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák